Maatschappelijk verantwoord

Kroes hecht veel waarde aan duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Op basis van de 3 P’s (people, planet, prosperity) wordt toegelicht hoe we door onze visie en missie waarde toevoegen.

People

Wij investeren in mensen en omgeving op maatschappelijk of sociaal vlak. Zo zijn we actief in het ondersteunen van participatietrajecten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn we initiatiefnemer van Civiel 360, een ketenbreed samenwerkingsverband om civieltechnische studenten te begeleiden en een goede start te geven in de infrabranche. Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf (SBB) en delen we ons enthousiasme op open dagen.

Planet

We werken actief aan het verduurzamen van de organisatie. Op dit moment hebben we CO2 presatieladder 3 maar zijn bezig om niveau 5 te behalen, net als de ISO 14001. Tijdens de ontwikkling van ons nieuwe bedrijfspand worden keuzes gemaakt die in hiermee lijn zijn. Zo zijn we ook bezig met het verminderen van het bedrijfsafval. De implementatie van het nieuwe ERP systeem is een goede stap daarin. Verder maken we duurzame keuzes bij het vervangen van het huidige materieel.

Prosperity

Kroes wil het gebruikelijke ‘profit’ graag breder opvatten en ook het maatschappelijk belang dienen. Daarom streven wij naar ‘prosperity’. Hiermee denken we breder dan het gangbare. Op dit gebied vinden we het belangrijk om lokale ondernemers te ondersteunen en langdurig samen me te werken. Om hier invulling aan te geven zijn we betrokken bij: Convenant Rotterdam, Rondom GWW en Rainlevelr.

3hoeko

Certificeringen

VCA **

ISO 9001:2015

FSC®

Licentie Code: FSCC121423
Code Kroes: CU-COC-832642

CO2

Niveau 3
SKAO

BRL SIKB 7000

3hoek2-g

CO2 prestatieladder

Kroes Aannemingsbedrijf is zich bewust van zijn klimaatimpact en heeft de behoefte om inzicht te krijgen in de eigen CO2 voetafdruk. In 2012 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van onze eigen bedrijfsvoering. Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2 emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Onderdeel van de klimaatambities van Kroes is het behalen van een certificaat op de CO2 prestatieladder. Op basis van de uitgevoerde emissie inventaristatie is de Emissie inventaris opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot. De directie van Kroes Aannemingsbedrijf heeft aan de hand van de Emissie inventaris een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

3hoekg

Sponsoringen

Kroes is sponsor van diverse regionale verenigingen Dit doen we om sporten en ontspanning onder kinderen te stimuleren door een bijdrage te leveren aan de financiële gezondheid van de (sport) clubs. Op deze manier investeren wij in de sociaal, maatschappelijke omgeving.
Sponsor-MVV
3hoek2-zw