De roots van Kroes Aannemingsbedrijf B.V. liggen vanaf de oprichting in 1957 in de tuinbouw. Het zal daarom geen verbazing wekken dat wij in de Grond-, Weg- en Waterbouw en het Betonwerk volledig gespecialiseerd zijn in zowel eenvoudige als zeer complexe tuinbouwprojecten. We spreken niet alleen de taal van de tuinbouwondernemer, maar denken al in een vroegtijdig stadium mee over de mogelijkheden van tuinbouwprojecten. We verzorgen de gehele tuinbouwinfrastructuur van begin tot eind.

3hoeko
 • Graven en dempen van sloten en waterpartijen
 • Ontgraven van erfverhardingen, laad- en loskuilen, silo’s etc.
 • Aanleg van duikers en dammen
 • Uitvoeren van vooregalisaties, inclusief groot grondverzet
 • Aanbrengen van drainage en leidingwerken
 • Uitvoeren van na egalisaties onder het gewenste afschot
 • Voor bedrijfs- en verwerkingsruimte
 • Kantoor- en verblijfsruimte
 • Sorteerruimte
 • Technische ruimte, van substraatruimte tot ketelhuis
 • Koelcellen en koelruimtes
 • In- en uitpandig
 • Onderheid, niet-onderheid of een combinatie hiervan
 • Nieuwbouw, verbouw of inbouw
 • Enkel- of meervoudige opstelplaatsen
 • Compleet met inbouw van dockequipment
 • Opvang van hemelwater en gietwateropslag
 • Nieuwbouw en renovatie
 • Inclusief aanvoer-, zuig- en overstortleidingen en afsluiters
 • Aanleg van ontwaterings- en ontluchtingsdrainage
 • Desgewenst voorzien van rainlevelr
 • Dealer van bassinzeilen, taludzeilen en anti-alg drijfzeilen
 • Ontwerp op basis van GPS inmeting, 3D graafmodel en grondbalans
Eb- en vloedvloer
 • Geschikt voor zaaigoed, potplanten en hydrocultuur
 • Draagt bij aan efficiëntie op gebied van energie en logistiek en hygiëne
 • Uitgevoerd met klant specifiek afschot en aantal goten en putten per vloerveld / watervak
 • In combinatie met de aanleg van betonpad(-en)
 • Voorzien van betonnen, gemetselde of kunststof waterkeringen
 • Vlak of met afschot
 • Voorzien van afwateringssysteem
 • Voorzien van detectielussen of instort profielen ten behoeve van intern transportsysteem
 • In combinatie met bloementransportgoot
 • Afhankelijk van de situatie en omstandigheden met transportdumpers of met leidingpomp gestort
 • Bestrating
 • Betonplaten
 • Asfalt
 • Beton
 • Voorzieningen ten behoeve van afwatering
 • Meubilair
 • Grindstroken
 • Groenvoorziening
 • Bloementransportgoten
 • Prefab of in het werk gestort
 • Enkele of dubbele uitvoering
 • Voorzien van motorputten en betonpad
 • Voorzien van oogstluiken
 • Voorzien van stoomleiding en putten ten behoeve van stomen
 • Voorzien van drainagesysteem
 • Rand- of balkfundaties en poerconstructies
 • Warmte en koude opslagtanks
 • WKK’s en trafo’s
 • Prefab en in het werk gestort
 • EPS bekisting of traditionele bekisting
 • Hardhouten beschoeiingen en damwanden
 • Alternatief in kunststof
 • Voorzien van gordingen en afdekplanken
 • Afhankelijk van de situatie, voorzien van verankeringssysteem
 • Zowel vanaf het land als vanaf het water aangebracht
 • Nieuw werk of vervangen van verouderde beschoeiingen
 • Inclusief grondwerk en afwerken van bermen en taluds met gronddoek

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via het formulier of via onderstaande contactgegevens.

E-mail: info@kroes.org
Telefoon: 010 – 59 22 888

  3hoek2-zw