Beton is een bouwstof die breed inzetbaar is en zeer lang meegaat. Kroes is gespecialiseerd in verschillende vormen van betonbouw. We tekenen, leveren, plaatsen én onderhouden betonproducten als bruggen, duikers, kade- en keermuren, deksloven, kelders, skatebanen, bedrijfsvloeren, fundaties, laad- en loskuilen, erfverhardingen, betonpaden, cultuurvloeren et cetera. Kortom we verzorgen het gehele proces voor en samen met onze opdrachtgever. Met al deze verschillende diensten zorgt Kroes voor een duurzame, prettige en functionele woon- en werkomgeving.

3hoeko
Bedrijfsvloer beton

De aanleg van uw bedrijfsvloer is bij Kroes Aannemingsbedrijf in goede handen. Wij verzorgen de bekistingen, de wapening, het storten en (monoliet) afwerken met de grootst mogelijke aandacht. Daarnaast kunnen wij zorg dragen voor aanvullende zaken als aanbrengen van heipalen, grond- en leidingwerken, aanbrengen vloerisolatie en vloerverwarming alsmede voorzieningen ten behoeve van afwatering of logistiek.

Kroes Aannemingsbedrijf verzorgt de aanleg van alle denkbare vormen van funderingen. Dit kan in de vorm van balkfunderingen ten behoeve van bijvoorbeeld uw bedrijfsgebouw alsmede in de vorm van een vloer voor bijvoorbeeld een opslagtank of -silo. Wij verzorgen het heiwerk, grondwerk, bekisten, wapenen, aanbrengen van doorvoeren, ankerplaten en uiteraard het afstorten en afwerken van de fundering.

Fundering

De aanleg van bruggen, nieuwbouw of vervanging, vormt al jarenlang een onderdeel in de activiteiten van Kroes Aannemingsbedrijf. Het betreft verkeersbruggen alsmede fiets- en voetgangersbruggen. Veelal wordt een combinatie van “in het werk” gemaakt betonwerk en prefab betonelementen toegepast. Kroes Aannemingsbedrijf kan ook op dit vlak de realisatie van A tot Z verzorgen:  Ontwerp, constructieberekeningen en -tekeningen, vergunningen, heiwerk, grondwerk en grondkerende constructie, landhoofden en tussen steunpunten, prefab brugliggers, brugdek, brugleuningen en overige voorzieningen en afwerkingen.

De aanleg van een kelder vraagt om kennis, kunde en ervaring.  Dat is wat bij Kroes Aannemingsbedrijf  aanwezig is. De risico’s moeten onderkend en beperkt worden, om zo de veiligheid te waarborgen. Kroes Aannemingsbedrijf is thuis in de aanleg van “droge” kelders, bijvoorbeeld ten behoeve van een woning, maar denk ook aan “natte” kelders, voor bijvoorbeeld waterbergingen. Kroes Aannemingsbedrijf  verzorgt dit zowel “in het werk” als prefab, inclusief grondwerk, bemaling en toebehoren als waterdichtheidsvoorzieningen, isolatie, doorvoeren, toegang- of ontluchtingsluiken en installaties.

De realisatie van laad- en loskuilen is veelal maatwerk met het oog op logistieke efficiëncy en lokale situatie. Leveren van maatwerk is nu juist een specialisme van Kroes Aannemingsbedrijf en daarom kunnen wij u helpen aan een doordachte laad- en loskuil. Het maakt voor ons geen verschil of het complete nieuwbouw betreft of het inpassen in een bestaande situatie. Enkel- of meervoudig, onderheid of niet-onderheid, voorzien van meer of minder dockequipment, wij helpen u graag en deskundig.

Nieuwbouw of renovatie van kademuren, evenals het aanbrengen van deksloven is Kroes Aannemingsbedrijf  niet vreemd. Kroes Aannemingsbedrijf onderkent het belang van de constructie van deze grond- en waterkerende elementen. Of het nu een kademuur opgebouwd uit beton en metselwerk of een stalen damwand met daarop een betonnen deksloof betreft, Kroes Aannemingsbedrijf regelt ook dat van A tot Z.

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via het formulier of via onderstaande contactgegevens.

E-mail: info@kroes.org
Telefoon: 010 – 59 22 888

    3hoek2-zw