Altijd maatwerk met een standaard aanpak

Uw wens is onze uitdaging! Vanuit onze roots zijn wij gewend met u mee te denken, te adviseren en alternatieve oplossingen aan te bieden voor een eerlijke prijs. Het liefst doen wij dat door in een zo vroeg mogelijk stadium bij u aan boord te stappen. Met onze ervaring op het gebied van UAV-gc, D&C, E&C en bouwteam kunnen wij u optimaal van dienst zijn.
Uitvoerder bij Kroes Aannemingsbedrijf
3hoeko

Bij het ontvangen van uw aanvraag voeren wij een quickscan uit op basis van haalbaarheid, toepasbaarheid en volledigheid. In geval uw aanvraag in de vorm van een uitgewerkt bestek wordt aangeleverd, kunnen wij direct overgaan tot het maken van een aanbieding. In andere gevallen gaan wij met u in gesprek.

Tijdens onze ontmoeting(en) krijgen wij een goed beeld van uw wensen en beleving hierbij. Wij sluiten af met een samenvatting van eisen, wensen en afspraken die door beide partijen wordt onderschreven. Zaken die nog niet direct helder zijn, gaan wij verder voor u uitzoeken. Daarnaast is het mogelijk referentieprojecten te bezoeken.

De gemaakte afspraken worden verwerkt en de acties worden uitgezet om zaken verder uit te zoeken. Wij verzorgen de inmetingen met onze GPS-apparatuur en verwerken deze in digitale tekeningen en bestanden. Hierbij maken wij  gebruik van programma’s als AutoCad, Civil 3D en Arki. Uiteindelijk leidt dit tot een voorlopig ontwerp waarop wij onze aanbieding baseren.

De aanbieding bestaat uit een gedetailleerde omschrijving die aansluit op de met u gemaakte afspraken, uitgangspunten en oplossingen. Graag geven wij een toelichting op onze aanbieding en beantwoorden uw vragen. Samen met u komen we tot een optimale aanbieding.

Onze gezamenlijke inspanningen en contactmomenten hebben geleid tot een mooie overeenkomst tussen beide partijen. Voor u het startschot voor de plannen die werkelijkheid worden, voor ons een mooi project dat bijdraagt aan de continuïteit van ons bedrijf. Wij zullen uw vertrouwen niet beschamen.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Na het startschot gaat de afdeling werkvoorbereiding aan de slag. De bedachte werkmethoden worden uitgewerkt, de uitvoeringstekeningen worden gemaakt en een gedetailleerde uitvoeringsplanning wordt opgesteld. Materialen en diensten worden vastgelegd bij onze leveranciers en onderaannemers. Niet alleen de prijs is daarin doorslaggevend, ook de toegevoegde waarde op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

In de ideale situatie kunnen we direct starten met de realisatie van het project. In werkelijkheid is dat niet altijd het geval. Juist dan komt onze kracht naar voren door een proactieve houding, flexibele opstelling en vermogen tot improviseren. Ons team zorgt samen met onze onderaannemers en toeleveranciers dat het project voortvarend wordt opgestart en in goede banen blijft lopen. Dat is de kracht van duurzame relaties.

Gedurende het project houden wij contact met u zodat wij aan uw verwachtingen blijven voldoen. Ook al staat de planning onder druk, de aspecten kwaliteit en veiligheid verliezen wij niet uit het oog. Natuurlijk vinden wij het fijn om te horen dat alles naar wens verloopt, echter ook kritische geluiden van uw zijde nemen wij serieus. Anderzijds zijn wij ook kritisch naar u als opdrachtgever, want zo maken we er samen een succes van.

Het project wordt bij ons afgesloten als het project naar tevredenheid is opgeleverd. Alle documenten zoals revisiegegevens en revisietekeningen, kwaliteitsregistraties, garantiebepalingen en onderhoudsvoorschriften zijn aangeleverd. Ook over de eindafrekening zijn we het eens geworden en we hebben afgesproken dat wij uw project als referentie mogen gebruiken. We kijken samen met plezier terug op een goed verlopen project.

3hoek2-g
Kroes Aannemingsbedrijf

De organisatie van team Kroes

Onze organisatie is er op ingericht uw project van ontwerp tot oplevering perfect te realiseren. Van directie tot technische dienst, alle afdelingen zijn op elkaar ingespeeld. Nieuwsgierig hoe we hier invulling aan geven en hoe onze organisatie is opgebouwd? Lees het hier
3hoekg

De directie bestaat uit Marco Kroes, Evert Kroes en Sander Warbout. Marco en Evert zijn als eigenaar tevens nauw betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van de diverse GWW en Beton projecten. Sander behartigd de Algemene Zaken en onderling is er een duidelijke taakverdeling, waarbij samenwerking centraal staat om met elkaar de gestelde doelen te realiseren.

Op ons bedrijfsbureau zijn ontwerpers, calculatoren, werkvoorbereiders en tekenaars continu bezig met uw project. Onder leiding van de projectleiders worden vraagstukken met elkaar besproken, oplossingen bedacht, oplossingen nader uitgewerkt en verwerkt in tekeningen, modellen, begrotingen en uitvoeringsplannen. Digitale inmetingen met GPS en het verwerken in 3D-modellen vormen ondersteunende activiteiten voor onze ontwerpen, calculaties, werkvoorbereidingen en realisatie. Opgedane ervaringen met Relatics en BIM worden continue geëvalueerd, zodat wij deze kunnen door ontwikkelen.

De afdeling planning is ondersteunend aan de realisatie van onze projecten. Inzet van mens, materieel en ondersteunde activiteiten worden hier centraal geregeld. In die zin is de planning de spin in het web met als belangrijke taak dat uw projecten vlot en volgens de overeengekomen planning te laten verlopen. Daarnaast is het de taak van de planning om bij onvoorziene omstandigheden te anticiperen en in overleg met u oplossingen te bedenken.

De daadwerkelijke uitvoering van projecten komt tot stand door onze afdeling Realisatie. Onder leiding van onze projectleiders en uitvoerders werken onze vaklieden, machinisten, chauffeurs, toeleveranciers en onderaannemers met enthousiasme aan uw project. In no-time ziet u uw wens gerealiseerd worden. Onvoorziene omstandigheden tijdens de realisatie worden, voor zover binnen onze competentie en oplossingsvrijheid toegestaan, op pro-actieve wijze aangepakt. Wij wachten niet op een oplossing, wij denken met u mee en komen zelf met een oplossing. Het project wordt hoe dan ook gerealiseerd.

Onze Technische dienst vormt een schakel die niet weg te denken is binnen onze bedrijfsvoering. 24/7 oproepbaar voor technische ondersteuning op projecten en verantwoordelijk voor het up-to-date houden van ons uitgebreid wagen- en machinepark. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de optimalisatie van hulpmaterieel en gereedschappen die tijdig vervangen of uitgebreid moeten worden. Tevens is de technische dienst het klankbord voor de andere afdelingen tijdens de diverse stadia van een project waar het gaat om het in te zetten materieel, werkmethoden en technische hulpmiddelen. Wat niet te koop is bedenken we en maken we in onze werkplaats of in samenwerking met onze vaste toeleveranciers.

De KAM-afdeling zet zich in voor belangrijke items zoals kwaliteit en arbo- en milieuaangelegenheden binnen ons bedrijf, omtrent de projecten en bij het uitdragen van ons beleid. De kerntaken bestaan niet alleen uit het volgen van (maatschappelijke) ontwikkelingen op dit vlak, maar ook uit het adviseren van de directie hierin. Dit advies gaat over het te voeren beleid en het continu meenemen van onze medewerkers, onderaannemers en leveranciers in de bewustwording omtrent KAM. Daarnaast is het behalen en in stand houden van de diverse certificaten die onze betrokkenheid en bekwaamheid aantonen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

De administratie vormt een onmisbare schakel binnen de bedrijfsvoering. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het tijdig versturen van correcte facturen om onze cash-flow op gang te houden. Daarnaast is het verrichten van betalingen aan onze medewerkers, toeleveranciers en onderaannemers binnen de afgesproken termijnen erg belangrijk, want dat straalt vertrouwen en betrouwbaarheid uit. Als laatste verzorgt de afdeling administratie alle overige administratieve zaken die nodig zijn om als bedrijf te kunnen opereren

P&O-zaken worden binnen ons bedrijf behartigd door een intensieve samenwerking tussen de afdelingen KAM en administratie. Een zeer belangrijke taak met betrekking tot onze (oud)medewerkers. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat de opleidingsbehoefte is van het bedrijf, maar ook van de medewerkers zelf. Het opstellen van een opleidingsplan en het opstellen van het benodigde budget hiervoor zijn ook van belang.

Dit strekt verder dan onze eigen organisatie, ook met betrekking tot het aantrekken, begeleiden en volgen van potentiële medewerkers op vmbo-, mbo- en hbo-niveau is een belangrijke rol voor P&O weggelegd in het waarborgen van kennis en capaciteit, dus de toekomst van ons bedrijf en de branche waarin wij actief zijn.

Een bedrijf kan niet functioneren zonder ICT. In een wereld die steeds sneller acteert en communiceert en digitalisering dus ondenkbaar is geworden is het belangrijk dat wij hierin aangehaakt blijven. Daarom investeren wij continu in applicaties, programmatuur en opleidingen op ICT-gebied. Met betrouwbare partners sparren wij over de ontwikkelingen op ICT-gebied en hoe wij hierop moeten acteren.

3hoek2-zw