Grond-, Weg-, en Waterbouw is een veelgebruikt begrip. Voor Kroes betekent het dat we producten en diensten leveren op het gebied van infrastructuur, zoals rioleringen, rioolgemalen, kade-aanleg en -verbeteringen, bouw- en woonrijp maken, verhardingen, beschoeiingen, damwanden et cetera. Met al deze verschillende diensten zorgt Kroes voor een duurzame, prettige en functionele woon- en werkomgeving.

3hoeko
Rioolwerken, aanleg van riolering door Kroes Aannemingsbedrijf
 • Complete aanleg van nieuwe rioolsystemen
 • Vervanging van bestaande rioolsystemen
 • Drukrioleringen
 • Rioolgemalen
 • Huis- en kolkaansluitingen
 • Oplossingen voor (tijdelijke) waterberging

Bouwrijp maken van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

 • Voorbelastingen
 • Grondverzet en egalisatie
 • Bouwwegen en (tijdelijke) verhardingen
 • Rioleringen
 • Waterpartijen en watergangen
Bouwrijp maken
Woonrijp maken door Kroes Aannemingsbedrijf

Woonrijp maken van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

 • Asfaltverhardingen
 • Bestratingen
 • Klimaatbestendige maatregelen
 • Straatmeubilair
 • Groen- en speelvoorzieningen

BRL 7000 – Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

 • Protocol 7001 – Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
 • Protocol 7004 – Tijdelijke uitplaatsing grond
 • Uitvoering overeenkomstig met de CROW publicatie 400 “Werken in of met verontreinigde grond en/of verontreinigd (grond)water.”
Bodemsanering
Vleermuisbrug, Vlotwateringbrug te Monster
 • Bruggen uitgevoerd in beton, staal, kunststof, hout of een combinatie hiervan
 • Peilregulerende constructies
 • Waterinlaat constructies
 • Binnenstedelijke kademuren en waterkerende constructies
 • Recreatiegebieden en -voorzieningen
 • Waterpartijen met natuurvriendelijke oevers
 • Ecologische zones
 • Plasdras natuurgebieden
 • Groenvoorzieningen
 • Grondverbeteringen
 • Drainage
Cultuurtechniek Kroes Aannemingsbedrijf
Kadeverbetering door Kroes Aannemingsbedrijf
 • Ophogingswerkzaamheden
 • Aanpassen van kadeprofielen
 • Verleggen van teensloten
 • Verstevigen van binnen- en buitentalud
 • Houten, stalen of kunststof beschoeiingen en damwanden
 • Uitgevoerd in beton, kunststof of staal
 • Al dan niet voorzien van peilregulerende voorzieningen
 • Van onderheid tot niet-onderheid
 • Voor- of nagespannen
 • In onderleider / zinker constructie
 • In den droge of in den natte aangebracht
Duiker, grond weg en waterbouw
Beschoeiingen en damwanden plaatsen
 • Uitgevoerd in hout, kunststof, staal en beton
 • Voorzien van gordingen en afdekplanken
 • Afhankelijk van de situatie, voorzien van verankeringssysteem
 • Zowel vanaf het land als vanaf het water aangebracht
 • Onderwater beschoeiingen

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via het formulier of via onderstaande contactgegevens.

E-mail: info@kroes.org
Telefoon: 010 – 59 22 888

  3hoek2-zw