De nieuwbouw vordert gestaag. Er wordt hard doorgewerkt o.a. aan de technische huishouding.

Het vooruitzicht is dat we voor de bouwvak onze intrek kunnen nemen.