Ontwikkelen Waelpolder

werkzaamheden Op verschillende plekken in ’s Gravenzande zijn we betrokken bij het ontwikkelen van het Waelpark, en het deelplan Waelpolder. We werken hier aan de ontwikkeling van een woningbouwlocatie. De werkzaamheden bestaan uit het saneren van de bodemvervuiling, voorbelasten van de wegen, aanleg van rioleringen en bouwwegen, graven en dempen van waterpartijen en het aanbrengen…

Ontwikkeling Kralingerpad

werkzaamhedenDichtbij huis zijn we sinds februari 2022 in de Lier bezig met het ontwikkelen en bouwrijp maken van een voormalig tuinbouwcomplex. De werkzaamheden omvatten naast de aanleg van een nieuw waterbassin o.a. het verbreden, dempen en vergraven van nieuwe watergangen, aanbrengen van beschoeiing en damwandschermen, diverse bestratings- en asfalteringswerkzaamheden en het nodige riolerings- en leidingwerk.…

Bouwrijp maken Erasmusveld

werkzaamhedenIn Den Haag zijn we bezig met het bouwrijp maken van een van de woongebieden van het Erasmusveld; LOF. Hier wordt een moderne en duurzame nieuwbouwwijk gerealiseerd met ca. 120 woningen. Het gebied bestaat uit meerdere velden met verschillende type woningen. Voor het woongebied LOF Erasmusveld zijn wij verantwoordelijk voor alles wat er bij het bouwrijp…

Brug Overgaag

werkzaamhedenIn Honselersdijk hebben we een nieuwe brug geplaatst. De brug zorgt voor een betere toegankelijkheid voor vrachtverkeer naar Kwekerij Overgaag. In totaal bestaat de brug uit zeven delen van in totaal 204.000 kilo. Vijf delen van 32-33 ton en nog twee van 21 ton. Het plaatsen van de brugdelen werd gedaan in samenwerking met Kraanverhuur…

Betonwerk Duijvestijn Tomaten

werkzaamhedenNadat we de grondwerkzaamheden hebben afgerond voor Duijvestijn, mochten we ook de betonwerkzaamheden verrichten. De betrof het storten van de fundering in de kassen en de werkruimtes. Ook hebben we een laad-loskuil aangelegd met een totale lengte van 21,5 meter met een helling van 9.5 meter. veelzijdige specialistenAls aannemingsbedrijf zijn we gespecialiseerd in Grond- Weg-…