werkzaamheden

Op verschillende plekken in ’s Gravenzande zijn we betrokken bij het ontwikkelen van het Waelpark, en het deelplan Waelpolder. We werken hier aan de ontwikkeling van een woningbouwlocatie.

De werkzaamheden bestaan uit het saneren van de bodemvervuiling, voorbelasten van de wegen, aanleg van rioleringen en bouwwegen, graven en dempen van waterpartijen en het aanbrengen van damwanden/beschoeiingen.

De foto’s geven een mooie impressie van de werkzaamheden.

3hoeko

veelzijdige specialisten

Als aannemingsbedrijf zijn we gespecialiseerd in Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) en Betonbouw. Binnen deze disciplines zijn we zeer veelzijdig en van alle markten thuis. Naast de deze twee algemene gebieden hebben we ook specialiteiten. De werkzaamheden hiervoor zijn zeer verschillend van aard en niet in een categorie te plaatsen. Kortom, maatwerk voor de klant in de puurste vorm.