werkzaamheden

Dichtbij huis zijn we sinds februari 2022 in de Lier bezig met het ontwikkelen en bouwrijp maken van een voormalig tuinbouwcomplex. De werkzaamheden omvatten naast de aanleg van een nieuw waterbassin o.a. het verbreden, dempen en vergraven van nieuwe watergangen, aanbrengen van beschoeiing en damwandschermen, diverse bestratings- en asfalteringswerkzaamheden en het nodige riolerings- en leidingwerk.

Omdat de nieuwe toegang tot het complex over een oude asbestcement leiding loopt is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Westland dit deel van de oude persleiding vervangen door een nieuwe kunststof leiding.

Kortom, een dynamisch werk wat tijdens de uitvoering nog in ontwikkeling is waardoor het een uitdagend project is voor alle partijen.

3hoeko

veelzijdige specialisten

Als aannemingsbedrijf zijn we gespecialiseerd in Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) en Betonbouw. Binnen deze disciplines zijn we zeer veelzijdig en van alle markten thuis. Naast de deze twee algemene gebieden hebben we ook specialiteiten. De werkzaamheden hiervoor zijn zeer verschillend van aard en niet in een categorie te plaatsen. Kortom, maatwerk voor de klant in de puurste vorm.