werkzaamheden

Een duiker is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden en is vaak gelegen in een weg of toegangsdam. Het verschil met een brug of aquaduct is dat de bodem van de watergang wordt onderbroken en de doorgang vaak kleiner is.

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van grondwerk, leidingwerk, verhardingswerk, waterbouwkundige constructies en bijkomende werken ten behoeve van aanbrengen duiker en toegangsweg op het bedrijventerrein ABC Westland te Poeldijk in de gemeente Westland.

3hoeko

veelzijdige specialisten

Als aannemingsbedrijf zijn we gespecialiseerd in Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) en Betonbouw. Binnen deze disciplines zijn we zeer veelzijdig en van alle markten thuis. Naast de deze twee algemene gebieden hebben we ook specialiteiten. De werkzaamheden hiervoor zijn zeer verschillend van aard en niet in een categorie te plaatsen. Kortom, maatwerk voor de klant in de puurste vorm.